stavretta - ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΓΑΙΑ --- Όλη η γή είναι ΕΛΛΑΣ

ΑΙΣΩΠΟΣ

ΑΙΣΩΠΟΣ

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Ο αστρονόμος του Βατικανού

Ο αστρονόμος του Βατικανού:

Αλλοδαποί με τις ψυχές που ζουν ανάμεσα στα αστέρια


 

Vatican City, Sep 17 (THAINDIAN NEWS) A senior Vatican Astronomer, Dr. Guy Consolmagno just stopped at confirming that aliens exist somewhere in the galaxy.
 Πόλη του Βατικανού, Σεπ 17 (THAINDIAN ΝΕΑ) Ένας ανώτερος αστρονόμος του Βατικανού, ο Δρ Γκάι Consolmagno μόλις σταμάτησε να επιβεβαιώνει ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν κάπου στο γαλαξία.
 Dr. Consolmagno said he would baptize an alien if he were given the chance.
Ο Δρ Consolmagno είπε ότι θα βαφτίσει έναν αλλοδαπό, εάν δινόταν η ευκαιρία.
Dr. Consolmagno who was speaking at the British Science Festival said he was comfortable with the idea that aliens exist, stopping short of confirming the issue that has generated a lot of controversies over the years.
 Ο Δρ Consolmagno ο οποίος μιλούσε στο Βρετανικό Φεστιβάλ Επιστήμης είπε ότι είναι άνετος με την ιδέα ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν, σύντομη διακοπή του επιβεβαιώνει το θέμα που έχει προκαλέσει πολλές διαμάχες κατά τη διάρκεια των ετών.
He however said that even if aliens exist, the probability of developing a communication with them is rare.
Αυτός όμως είπε ότι ακόμα κι αν υπάρχουν εξωγήινοι, η πιθανότητα ανάπτυξης μιας επικοινωνίας μαζί τους είναι σπάνια.
On the issue of soul, Dr. Consolmagno said any entity have a soul debunking belief that only humans may have soul.
Στο θέμα της ψυχής, δήλωσε ο Δρ Consolmagno κάθε οντότητα έχει μια ψυχή απομυθοποίηση πεποίθηση ότι μόνο οι άνθρωποι μπορούν να έχουν ψυχή.
He was emphatic that any entity has a soul no matter how it looks.
 Ήταν εμφατικό ότι κάθε οντότητα που έχει ψυχή δεν έχει σημασία πώς φαίνεται.
Dr. Consolmagno is 57 years old and he is a trained astronomer and planetary scientist.
 Ο Δρ Consolmagno είναι 57 ετών και αυτός είναι ένας εκπαιδευμένος αστρονόμος και πλανητικός επιστήμονας.
 He is also the curator of the Pope's meteorite collection.
 Είναι επίσης ο επιμελητής του μετεωρίτη συλλογή του Πάπα.
 He is a self-confessed science fiction fan does not agree with the theory of “Intelligent Design” that suggest that Darwin's theory of evolution does not explain all the complexities of life.
Είναι δική της ομολογία, οπαδός της επιστημονικής φαντασίας δεν συμφωνεί με τη θεωρία του "Ευφυούς Σχεδιασμού", που δείχνουν ότι η θεωρία του Δαρβίνου δεν εξηγεί την πολυπλοκότητα της ζωής.
The Vatican has been supporting science and funding it for centuries.
 Το Βατικανό έχει την υποστήριξη της επιστήμης και της χρηματοδότησής του για αιώνες.
The Catholic Church currently has some 12 astronomers of which Dr. Consolmagno is an integral part.
 Η Καθολική Εκκλησία έχει σήμερα περίπου 12 αστρονόμοι από την οποία η Δρ Consolmagno αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. http://www.thaindian.com/newsportal/sci-tech/vatican-astronomer-aliens-with-souls-are-living-among-the-stars_100430395.html#ixzz1SUkcT8aI

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΗ-ΣΕΛΗΝΗ (ΣΕ ΦΑΣΗ) ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΣ


Η Ελλάς όπως φαίνεται από τό διάστημα. (stavretta)

ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΣ. - ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ

ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΣ. - ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ
ΛΑΜΨΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΖΩ. -. ENA MIKΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ.
ΓΕΙΑ ΣΑΣ , ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τίς εικόνες stavretta's.
Νά τίς αναρτήσετε στίς σελίδες σας, νά στειλετε e-mails...κ.ά.
Αυτές οι εικόνες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για εμπορικούς
σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφημίσεων.
Εάν το υλικό STAVRETTA'S πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΒΗΝΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ.
Οι εικόνες SΤAVRETTA'S κ.λ.π. θα πρέπει να αναγνωριστούν
ως η πηγή του υλικού.
Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την
εφαρμογή οποιασδήποτε εικόνας STAVRETTA΄S
ή το έμβλημα (ΣΉΜΑ) πρέπει να απευθύνονται στο:
Φωτογραφικό Τμήμα , η γραψτε μας εδώ: stayretta@hotmail.gr

Τό κάνουμε γιά σάς αφιλοκερδώς , γιά τούς εξής λόγους:
γιά νά ικανοποιήσουμε τό αισθητικό σας κριτήριο,
γιά νά μήν ξεχνάτε τά γεγονότα πού συμβαίνουν στήν ζωή,
γιά νά σάς διασκεδάσουμε,
γιά νά σάς τονώσουμε τό ηθικό καί τίς άμυνές σας,
γιά νά μήν φοβάστε τίποτα καί κανέναν,
γιά νά αντιδράσετε στό ανήθικο κατεστημένο,
γιά νά μήν συμμετέχετε στήν αδικία, .....
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ '' ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ "
ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΩ - ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΜΟΥ....

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ ΑΠΟ
stavretta

Ο ΕΦΗΒΟΣ καί τό ΕΦΗΒΟ ΣΥΜΠΑΝ

Ο ΕΦΗΒΟΣ καί τό ΕΦΗΒΟ ΣΥΜΠΑΝ
''Οταν η ψυχή χάσει την αρμονία της τότε η μελωδία και ο ρυθμός βοηθούν να επανέλθει στην τάξη'' Πλάτωνας ========== [ Ο ΕΦΗΒΟΣ τών ΑΝΤΙΚΗΘΥΡΩΝ (stavretta) ]