stavretta - ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΓΑΙΑ --- Όλη η γή είναι ΕΛΛΑΣ

ΑΙΣΩΠΟΣ

ΑΙΣΩΠΟΣ

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Η NASA "βομβάρδισε" τη Σελήνη / ( impact of the Lunar )

Η NASA "βομβάρδισε" τη Σελήνη

 ( impact of the Lunar )

Με στόχο τον εντοπισμό νερού η NASA “βομβάρδισε”
 τη επιφάνεια της Σελήνης τη Παρασκευή στις 14.31. 10/10/09

Πρόσκρουση δύο μη επανδρωμένων διαστημικών σκαφών.

Με την ελπίδα ότι θα αναδυθεί πάγος σε σημεία όπου τα όργανα θα μπορούσαν να τον εντοπίσουν ο προωθητικός πύραυλος Κένταυρος, βάθους 2,3 τόνων, χτύπησε στον σκοτεινό κρατήρα Καμπέους, κοντά στο νότιο πόλο της σελήνης, περίπου στις 14:31 την Παρασκευή.
Τέσσερα λεπτά αργότερα, συνετρίβη και το σκάφος LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite) το οποίο είχε στόχο να συγκεντρώσει πληροφορίες από τα σύντριμμα και να βγάλει φωτογραφίες.
*********************************************


AΛΛΗ ΠΗΓΗ

 Η αποστολή της NASA για βόμβα στο φεγγάρι

NASA will tomorrow launch a spectacular mission to bomb the Moon.
NASA θα ξεκινήσει αύριο μια θεαματική αποστολή να βομβαρδίσει τη Σελήνη.
Their LCROSS mission will blast off from Cape Canaveral, Florida, carrying a missile that will blast a hole in the lunar surface at twice the speed of a bullet. 
LCROSS 
Η αποστολή τους θα γίνει με ωστικό κύμα μακριά από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ, στη Φλόριντα, που μεταφέρει έναν πύραυλο που με έκρηξη  θα ανοιξει μια τρύπα στην επιφάνεια της σελήνης με διπλάσια ταχύτητα από μια σφαίρα.
The missile, a Centaur rocket, will be steered by a shepherding spacecraft that will guide it towards its target - a crater close to the Moon's south pole.
Το βλήμα, ειναι ένας πύραυλος Κένταυρος, που θα διευθύνεται από  διαστημικό σκάφος και  θα το καθοδηγήσει προς το στόχο του - έναν κρατήρα κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης. 
Scientists expect the blast to be so powerful that a huge plume of debris will be ejected. 
Οι επιστήμονες αναμένουν ότι η έκρηξη είναι τόσο ισχυρή που ένα τεράστιος όγκος  από συντρίμμια θα πρέπει να εξαχθεί.

Η αποστολή της NASA για βόμβα στο φεγγάρι
Η αποστολή της NASA για να βομβαρδίσει τη Σελήνη


 NASA θα ξεκινήσει αύριο μια θεαματική αποστολή να βομβαρδίσει τη Σελήνη.


The attack on the Moon is not a declaration of war or act of wanton vandalism.
 Η επίθεση εναντίον της Σελήνης δεν είναι κήρυξη πολέμου ή πράξη βανδαλισμού wanton.

 Space scientists want to see if any water ice or vapour is revealed in the cloud of debris.
Οι Διαστημικοί  επιστήμονες θέλουν να δουν αν υπάρχει νερό ή πάγος ατμός όπως αποκαλύπτεται στο σύννεφο των συντριμμιών.

Though the Moon mostly a dry airless desert, they believe ice could be trapped in crater shadows near the south pole which never receive any sunlight.

Αν και η Σελήνη ως επί το πλείστον ένα στεγνό χωρίς αέρα της ερήμου, που πιστεύουν ότι οι πάγοι θα μπορούσαν να παγιδευτούν σε σκιές  στόνκρατήρα κοντά στον νότιο πόλο που ποτέ δεν λαμβάνουν κανένα φως του ήλιου.

 If so it could provide vital supplies for a manned moonbase.
Αν ναι θα μπορούσε να παρέχει ζωτικής σημασίας προμήθειες για μια επανδρωμένη σεληνιακή βάση.

Last year, British scientists identified regions where water might be found on the Moon and estimated that there could be enough to fill one of Europe's largest reservoirs.

Πέρυσι, Βρετανοί επιστήμονες εντόπισαν τις περιοχές όπου το νερό μπορεί να βρεθεί στη Σελήνη και εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπάρξει αρκετό για να γεμίσει ένα από τα μεγαλύτερα φράγματα της Ευρώπης.

The spacecraft will not head straight for the Moon.

  Το διαστημικό σκάφος δεν παει ευθεία για το φεγγάρι.

First it will orbit the Earth a number of times while its precise target is identified. 
Πρώτα θα κανει τροχιά γύρω από τη Γη αρκετές φορές, ενώ ο ακριβής στόχος του είναι εντοπιστεί.

Finally, it will send the missile into the Moon at twice the speed of a bullet on October 8.
Τέλος, θα στείλει τον πύραυλο στο φεγγάρι με διπλάσια ταχύτητα από μια σφαίρα, στις 8 Οκτωβρίου.

The shepherding spacecraft will follow close behind, taking pictures and analysing the ejected debris as it looks for evidence of water.

 Το διαστημικό σκάφος θα παρακολουθεί στενά, τη λήψη φωτογραφιών και την ανάλυση των εκτινασσόντων συντριμμιών που ψάχνει για ίχνη νερού.

It has just four minutes to do this before it crashes into the Moon itself, producing a spectacular explosion that should be visible in amateur astronomers' telescopes.
Έχει μόλις τέσσερα λεπτά για να γίνει αυτό πριν συντριβεί  στη Σελήνη,   και παράγει μια θεαματική έκρηξη που θα πρέπει να είναι ορατά σε τηλεσκόπια ερασιτεχνών αστρονόμων.

It is a busy time for Moon crashes.


 Last week Japan's Kaguya probe collided with the Moon at the end of its own mission.
  Την περασμένη εβδομάδα  το Kaguya της Ιαπωνίας   συγκρούστηκε με τη Σελήνη στο τέλος της δική της αποστολής.

The LCROSS mission - it stands for Lunar CRater Observation and Sensing Satellite - will launch on an Atlas V rocket together with another spacecraft, called the Lunar Reconnaissance Orbiter.

 Η αποστολή LCROSS - αυτό σημαίνει Παρατήρηση σε σεληνιακό κρατήρα και Sensing Satellite - θα ξεκινήσει   ένας πύραυλος Atlas V μαζί με ένα άλλο διαστημικό σκάφος, που ονομάζεται Lunar Reconnaissance Orbiter.

The orbiter will circle the Moon for at least a year searching for potential landing sites for astronauts when they return there in the next decade.

Το όχημα σε τροχιά θα περιβάλει το φεγγάρι για τουλάχιστον ένα έτος, για την αναζήτηση πιθανών τοποθεσιών για προσγείωση για τους αστροναύτες όταν επιστρέψουν εκεί την επόμενη δεκαετία.

It will also look for suitable materials that might support a colony. Επίσης, θα ψάξουν για κατάλληλα υλικά που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια αποικία.

The dual mission was due to blast off today but was delayed to make way for the shuttle Endeavour.

Η διπλή αποστολή οφείλεται σε έκρηξη   σήμερα, αλλά καθυστέρησε να το κάνει το διαστημικό λεωφορείο Endeavour. 

However, another hydrogen leak means that the shuttle launch has now been delayed until next month.
Ωστόσο, μια άλλη διαρροή υδρογόνου που σημαίνει ότι η εκτόξευση διαστημικού λεωφορείου έχει ήδη καθυστερήσει μέχρι τον επόμενο μήνα.

Picture: An artist's impression of LCROSS missile being fired at the Moon.

Εικόνα: εντύπωση ενός καλλιτέχνη για LCROSS πυραύλων να τροφοδοτούνται στο φεγγάρι. (NASA). (NASA).******************************


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΗ-ΣΕΛΗΝΗ (ΣΕ ΦΑΣΗ) ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΣ


Η Ελλάς όπως φαίνεται από τό διάστημα. (stavretta)

ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΣ. - ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ

ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΣ. - ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ
ΛΑΜΨΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΖΩ. -. ENA MIKΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ.
ΓΕΙΑ ΣΑΣ , ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τίς εικόνες stavretta's.
Νά τίς αναρτήσετε στίς σελίδες σας, νά στειλετε e-mails...κ.ά.
Αυτές οι εικόνες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για εμπορικούς
σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφημίσεων.
Εάν το υλικό STAVRETTA'S πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΒΗΝΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ.
Οι εικόνες SΤAVRETTA'S κ.λ.π. θα πρέπει να αναγνωριστούν
ως η πηγή του υλικού.
Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την
εφαρμογή οποιασδήποτε εικόνας STAVRETTA΄S
ή το έμβλημα (ΣΉΜΑ) πρέπει να απευθύνονται στο:
Φωτογραφικό Τμήμα , η γραψτε μας εδώ: stayretta@hotmail.gr

Τό κάνουμε γιά σάς αφιλοκερδώς , γιά τούς εξής λόγους:
γιά νά ικανοποιήσουμε τό αισθητικό σας κριτήριο,
γιά νά μήν ξεχνάτε τά γεγονότα πού συμβαίνουν στήν ζωή,
γιά νά σάς διασκεδάσουμε,
γιά νά σάς τονώσουμε τό ηθικό καί τίς άμυνές σας,
γιά νά μήν φοβάστε τίποτα καί κανέναν,
γιά νά αντιδράσετε στό ανήθικο κατεστημένο,
γιά νά μήν συμμετέχετε στήν αδικία, .....
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ '' ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ "
ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΩ - ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΜΟΥ....

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ ΑΠΟ
stavretta

Ο ΕΦΗΒΟΣ καί τό ΕΦΗΒΟ ΣΥΜΠΑΝ

Ο ΕΦΗΒΟΣ καί τό ΕΦΗΒΟ ΣΥΜΠΑΝ
''Οταν η ψυχή χάσει την αρμονία της τότε η μελωδία και ο ρυθμός βοηθούν να επανέλθει στην τάξη'' Πλάτωνας ========== [ Ο ΕΦΗΒΟΣ τών ΑΝΤΙΚΗΘΥΡΩΝ (stavretta) ]